Vår nya utställning ” Vikingaliv hos Halvdan & Meia “producerades under 2022 och bygger till stor del på böckerna om Halvdan Viking skrivna av Martin Widmark och med illustrationer av Mats Vänehem. Vi har byggt upp en hel liten by innehållande sex stugor; hövdingahus, smedja, offerhus, bak- och mathus, ladugård samt vävstuga. Alla hus är tillgängliga för lek och andra aktiviteter. Runt om byn löper en palissad med bryggor vid ingången där ett vikingaskepp ligger förtöjt. Till utställningen har tillförts Katas grav med tillhörande runsten efter förebilder från den gravplats som finns i Varnhem i Västergötland. Vår målsättning med denna utställning är att att åstadkomma en så verklighetstrogen beskrivning som möjligt av hur en liten by kan ha sett ut under vikingatiden.

Till utställningen ingår en lärarhandledning i PDF-format som framtagits av Bonnierförlagen AB och som kan laddas ned på den här sidan samt en logga i PDF-format för trycksaker m.m.

Text: Sofi Hjort, bild Mats Vänhem.

Invigning av utställningen kommer att ske i gamla militärområdet Fridensborgsvägen 64 i Ursvik – Solna 26 dec 2022 och står där till 8 jan 2023. Utställningen är bokningsbar från och med januari 2023.