Eftersom vi betraktar ABC – bokstavslek som en färdigturnérad utställning har vi  börjat bjuda ut delar av den till försäljning för permanent placering på bibliotek och andra ställen. Vi har redan sålt vissa delar men ännu återstår ytterligare material för försäljning.

Kontakta oss om ni skulle vilja köpa stora bokstäver eller annat material för permanent placering.