ABC – bokstavslek betraktar vi som en färdigturnérad utställning och har därför börjat bjuda ut delar av den till försäljning för permanent placering på bibliotek och andra ställen.

Kontakta oss om ni skulle vilja köpa stora bokstäver eller annat material för permanent placering.