Bokstaven C från utställningen ABC – bokstavslek är  ca: 1 m hög och fungerar att sitta och ligga i.

Pris för C: 10 000

Kontakta Barnutställningar för prisuppgifter.