Bokstaven A i form av en karusell. I bakgrunden bokstäverna G och B som är sålda.

Pris: 20 000

Kontakta Barnutställningar för prisuppgifter.