Bokäventyret på Skara gamla bibliotek är en permanent projekt relaterat till boken Skaramissalet från 1200-talet som kan ses på samma plats. Bokäventyrets invigning är i nuläget planerad att äga rum 25 sept 2021 om coronaläget så tillåter.