Hem

Barnutställningar.nu är ett samarbete mellan Tor Svae Torsk. Prod. AB och Roger Josefsson L-ART med syfte att producera turnerande barnutställningar för alla bibliotek runt om i landet.

Under ca 10 års tid producerade vi ett flertal utställningar till Rum för barn på Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm som blev så uppskattade att de per automatik också kom att leda till en turnerande verksamhet. Via den erfarenhet vi då tillskansade oss kunde vi konstatera att behovet av turnerande barnutställningar förefaller vara stort, samt att det finns få eller inga aktörer på marknaden.

Vår ambition är att åstadkomma spännande lek och lärautställningar relaterade till de mest intressanta svenska barnboksförfattarna. I dagsläget förfogar vi över 3 stycken utställningar: ABC-bokstavslek som är ett samarbete med bokförlaget Bonnier/Carlsen, Allemansland om Lennart Hellsings halsbrytande universum, samt Vems lilla mössa flyger, av Barbro Lindgren. Till detta projekt fick vi glädjande nog ett produktionsbidrag av Kulturrådet.

Under våren 2016 producerade vi i samarbete med Svenska ambassaden i Berlin, en stor barnutställning som invigdes där den 11 april. Nio svenska barnboksförfattare är representerade i utställningen; Pija Lindenbaum, Barbro Lindgren, Sven Nordqvist, Ulf Nilsson, Jujja Wieslander, Martin Widmark, Stina Wirsén, Pernilla Stalfelt och Maria Jönsson.

Utställningen pågår till och med 30 juni 2016 och turnerar därefter runt på olika platser i Tyskland under 2017 och möjligtvis också 2018. Vi hoppas naturligtvis att vi därefter kan få hem utställningen och anpassa den för turné även här i Sverige.

Utöver turnerande barnutställningar producerar vi även platsspecifika utställningar/installationer.
Under hösten 2015 byggde vi en permanent sådan till Enskede bibliotek , innehållande kopior på olika objekt som ingår i utställningen Allemansland av Lennart Hellsing.

Vi har börjat planera för våra kommande produktioner av turnerande utställningar och för en dialog med Bonnier/Carlsen, Rabén & Sjögren och Berghs förlag om olika projekt.
Vi har några favoriter som vi väldigt gärna vill realisera om vi kan hitta lämpliga finansieringsmöjligheter.
Lasse-Maja av Martin Widmark och Helena Willis, Alfons Åberg (som blir 45 år nästa år) och Mulle Meck är projekt vi diskuterar.
Någon eller några av dessa projekt kommer vi med all sannolikhet att försöka producera under 2017.
Glädjande nog fick vi strax före jul klartecken från Rabén & Sjögren förlag om finansieringen till produktionen av en Alfons Åberg utställning. Vi tackar för detta och avser att börja producera utställningen senare under våren 2017 för att bli klara till i början av hösten. Turnéklar från och med hösten 2017.

Nu under januari 2017 håller vi på att avsluta renoveringen av ABC-bokstavslek  innan den ger sig ut på turné igen i början av februari. För såväl ABC som för kommande projekt kommer vi att tillföra mer text samt böcker översatta till andra språk, för att också nå våra nyanlända barn och därigenom skapa förutsättningar för en introduktion till svensk barnlitteratur.

Idag, 25 januari 2017 har vi haft möte med Bonnier/Carlsén förlag, Martin Widmark och Helena Willis om en produktion av Lasse Maja och cirkusmysteriet.

Finasieringen är löst och kommande vecka sätter vi igång med produktionen. Stort tack till Martin och Helena som möjliggör denna satsning!

Utställningen kommer att vara turnébar från och med hösten 2017.

IMG_0114

IMG_0110

IMG_0107

IMG_0105

IMG_0100

IMG_0099

Här är några bilder på vår nya produktion. Lasse Maja och cirkusmysteriet. Premiär i Järvastaden Solna 4 Juli – 4 augusti och därefter Finspång och bokmässan i Göteborg i september.